ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨, ೨೦೧೪
ಲಾಗ್ ಇನ್
  
ಯೂಸರ್ ನೇಮ್
  
ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್
  
 
ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮರೆತಿದೆಯೆ??
ಹೊಸಬರೇ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ
  
ವಾರ್ತಾಪತ್ರ
  
ನಿಮ್ಮ ಈ ಮೇಲ್:
 
  
ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸುಕೊಡೋ ಹರಿಯೇ...    
ಶಾಂತಲಾ ಭಂಡಿ
ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008 (01:19 IST)

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೆಳಕು, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವಿಳಾಸ ತಲುಪುತ್ತೇನೆಯೋ ಅರಿಯದೇ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗೆ ನಿಂತಿರುವುದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನೊಡನೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ‘ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ' ಅವರೆಲ್ಲ?  ‘ನಾವೂ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ. ಕುಳಿತಿರುವಂತೆಯೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚುಕ್ಕಿಯೊಂದು ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ದಿಟ್ಟಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಆ ಮಿಣುಕು ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಕ್ಷತ್ರವಲ್ಲ... ದೀಪ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ! ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೀಪ ಹಣತೆಯೊಳಗಿನ ದೀಪವಾಗಿ, ಹಣತೆಯ ದೀಪ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಬೊಗಸೆಯೊಳಗಿನ ಹಣತೆಯಾಗಿ , ದೀಪ ಹಿಡಿದ ಬೊಗಸೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಕೈಯಾಗಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ  ಬೆಳಗುವ ಹಣತೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮೆಡೆಗೇ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗಿ.... ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾವಿರಾರು ದೀಪಗಳು, ದೀಪಗಳ ಸಾಲು.

‘ದೀಪಾವಳಿ' ಎಂಬ ಪದವೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬವೇ ದೀಪಾವಳಿ. ಬೆಳಕಿನ ಸಾಲುಗಳ ಹಬ್ಬವಿದು. ದೀಪವೆಂಬ ಪದವೇ ಚಂದ. ಅದರರ್ಥ ಇನ್ನೂ ಸೊಗಸು. ದೀಪವೆಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡೇ ಅರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ. ಕಂಡುಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಮುಗಿಯದ ಅರ್ಥಗಳ ಮೊತ್ತವೇ ದೀಪ ಎನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಯೋಚಿಸಿದಷ್ಟೂ. ಹಾಗೆಯೇ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ‘ದೀಪ' ಎಂದರೆ ಬೆಳಕು, ‘ಅವಳಿ' ಎಂದರೆ ಸಾಲು ಎಂಬಷ್ಟೇ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಣುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಹೆಸರು, ಆಚರಣಾ ವಿಧಾನಗಳ ಅರ್ಥ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಕರಗಳು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವೆಡೆ ಹಣತೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಯಾವುದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ದೀಪ ದೀಪವೇ. ದೀಪಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ತೈಲವೂ ಬೇಕು. ತೈಲವೋ, ಬತ್ತಿಯೋ..... ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕೇ ವಿನಃ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೊಳಗಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಭಜನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ.
 
ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿರುವ ದೀಪ ಪಡೆದಿರುವ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತೀಕವೇ ಈ ದೀಪಾವಳಿ. ಅಂದು ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳನೂ ಬಿಡದೇ ಹಣತೆ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ದೊರೆತು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲೂ ಅಂಟಿಸಿದ ದೀಪಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಕ ನಾಸ್ತಿಕರೆಲ್ಲರೊಳಗೂ ಅರ್ಥಮೂಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನದ ಮೂಲೆಯೊಳಗೂ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಇಂದು. ಉರಿವ ದೀಪ ಉರಿದು ಅಳಿದುಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಸದುಪಯೋಗವಾಗಬೇಕಾದುದಷ್ಟೇ ಉಳಿದದ್ದು. ಕತ್ತಲನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಂತೆಯೇ ಆರುತ್ತಿರುವ ದೀಪಗಳನು ಉರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ದೀಪದಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು. ಅರಿವು ಅಜ್ಞಾನವನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಜ್ಞಾನ ಅರಿವಿನೊಳಗೆ ಬೆರೆತು ಅರಿವಾಗಬೇಕಾದ್ದು ದೀಪದೊಳಗಿನ ಈ ಮುಖದ ಅರ್ಥ. ‘ಅರಿವೇ ಗುರುವು' ದೀಪವೆಂದರೆ ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನವೆಂದಾದ ಮೇಲೆ ದೀಪವೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವು. ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮನೆಮುಂದಿನ ತುಳಸೀಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗುವ ಹಣತೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೆ ನಾವು ನಾವಾಗಿರದೇ ಮತ್ತೇನನ್ನೋ ಪಡೆದ ಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನಾವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಅಗಾಧತೆ ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೀಪವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ‘ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸುಕೊಡೊ ಹರಿಯೇ' ಹೌದು, ಅಂತಹದೊಂದು ಮನಸು ಬೇಕು. ಬರಿಯ ತೈಲಧಾರೆಯಂತ ಮನಸಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅಲ್ಲಿ ದೀಪವೂ ಉರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು.

ದೀಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹುಡುಕುತ್ತ, ದೀಪದಿಂದ ಮುಂದೇನಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದ ಯೋಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನರಿವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೀಪವೊಂದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋಣ. ದೀಪದ ಬುಡದಲ್ಲಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಬೇಡ, ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸೋಣ. ‘ಓ ದೀಪವೇ....ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡು...' ಎಂದು ದೀಪದ ಮುಂದೆರಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ... ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

[ಚಿತ್ರ-ಚರಿತಾ]

ಪುಟದ ಮೊದಲಿಗೆ
 
Votes:  3     Rating: 4.67    
 
 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳು
  ವಿಕಾಸ್ ನೇಗಿಲೋಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಜಪಾನಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ
  ತಿರುಮಲೇಶರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಹರ್ಮನ್ ಮೆಲ್ವಿಲ್ ನೀಳ್ಗತೆ
  ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ: ಮನೋಜ್ ಪಿ. ಎಂ. ಬರೆದ ಕತೆ ‘ಕನಸು’
  ಎಂಬತ್ತೈದರ ಚಿತ್ತಾಲರ ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೇವರು
  ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ:ಕಾಮರೂಪಿ ಬರೆದ ಕಥೆ ‘ಉಪಪತ್ತಿಯೋಗ’
  ಬೆಳಗನುಟ್ಟವಳು:ನಟಿ ಭವಾನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರೆದ ಹೊಸ ಕವಿತೆ
  ಮಿತ್ರಾ ವೆಂಕಟ್ರಾಜ ಬರೆದ ಸಣ್ಣಕಥೆ ‘ಬಾಬಿಯಕ್ಕ’
  ಜ. ನಾ. ತೇಜಶ್ರೀ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಟಾಗೋರ್ ಕವಿತೆಗಳು
  ವಾರದ ವಿಶೇಷ: ರೇಣುಕಾ ಕತೆ ‘ಎರಡು ದಡಗಳ ಒಳದನಿಗಳು’
  ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ: ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್ ಬರೆದ ಕತೆ ‘ಐತ’
  ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ: ಗಣೇಶ್ ನೆಂಪೆ ಕತೆ ‘ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಚೌಡಿ’
  ತಿರುಮಲೇಶ್ ಅನುವಾದಿಸಿದ ವಾಲೆಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಕವಿತೆಗಳು
  ರಶೀದ್ ಅನುವಾದಿಸಿದ ರಿಲ್ಕ್ ಕವಿತೆ
  ಶಾಂತಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬರೆದ ಕತೆ ‘ನನ್ನ ಹಾಡು ನನ್ನದು’
  ತೇಜಶ್ರೀ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಒತೈನೊ ಅಮಿಸಿ ಕವಿತೆ
  ರಶೀದ್ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಹಾಫಿಝನ ಕವಿತೆ
  ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪ್ರಭು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಕಾಫ್ಕಾ ಕತೆ
  ಮದರಿಯವರ ಗೊಂದಲಿಗ್ಯಾ:ಸಿದ್ಧರಾಮ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
  ರಶೀದ್ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಒಂದು ಪುಷ್ಕಿನ್ ಕವಿತೆ
  ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ: ವೈಶಾಲಿ ಹೆಗಡೆ ಬರೆದ ಕತೆ ‘ಬೆಳಗು’
  ವೈಶಾಲಿ ಹೆಗಡೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಡರೋತಿ ಪಾರ್ಕರ್ ಕವಿತೆಗಳು
  ತೇಜಶ್ರೀ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಮೂರು ಯೇಟ್ಸ್ ಕವಿತೆಗಳು
  ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ಕವಿತೆ
  ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಶರೀಫ್ ತೆಲುಗು ಕತೆ ‘ಪಚ್ಚೆ ರಂಗೋಲಿ’
  ಅನಸೂಯಾದೇವಿ ಬರೆದ ದಿನದ ಕವಿತೆ
  ಸುಧಾ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ಬರೆದ ದಿನದ ಕವಿತೆ
  ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ ಬರೆದ ಕಥೆ ‘ದೂರತೀರ ಯಾನ’
  ನಕ್ಷತ್ರ ಬರೆದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮುತ್ತುಗಳ ಕವಿತೆ
  ರಶೀದ್ ಅನುವಾದಿಸಿದ ರೈನರ್ ಮರಿಯಾ ರಿಲ್ಕನ ಕವಿತೆ
  ಟಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬರೆದ ಕಥೆ ‘ಕೆಂಪು ಹರಳಿನ ಉಂಗುರ’
  ರೇಣುಕಾ ನಿಡಗುಂದಿ ಕತೆ ‘ಮೋಡ ಮತ್ತು ಮಳೆ’
  ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಬರೆದ ಟೊಮೇಟೋ ಗಿಡದ ಕವಿತೆ
  ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ:ನೀಲಾಂಜಲ ಬರೆದ ಕಥೆ ‘ಅವನು ಅವಳು’
  ಮೌಲಾನಾ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಕವಿತೆ
  ಅನುಪಮಾ ಬರೆದ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗದ ಕವಿತೆ
  ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ ತೂಲಹಳ್ಳಿ ಬರೆದ ದಿನದ ಕವಿತೆ
  ವಾರದ ವಿಶೇಷ: ರಾಜೀವ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬರೆದ ಕತೆ ‘ಸೀ ಫೇಸ್’
  ವಿಕ್ರಂ ಹತ್ವಾರ್ ಬರೆದ ನಿರ್ವಾಣದ ಕವಿತೆ
  ರಶೀದ್ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಲೋರ್ಕಾ ಕವಿತೆ
  ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ: ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಬರೆದ ‘ಅಮಾಸ’
  ರಾಬಿಯಾಶೇಖ್ ಬರೆದ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು
  ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ: ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ ಬರೆದ ಕಥೆ ‘ಹುರುಬು’
  ವಾಸುದೇವ ನಾಡಿಗ್ ಬರೆದ ದಿನದ ಕವಿತೆ
  ಮನೋಹರ ಉಪಾಧ್ಯ ಓದಿದ `ಡೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋರಿ ಮಾಸ್ಟರ್'
  ಅನಸೂಯಾದೇವಿ ಬರೆದ ಮೂರು ಸಖೀಗೀತೆಗಳು
  ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ: ಸಿಡ್ನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬರೆದ ಕಥೆ ‘ಸಾರಿ’
  ನಕ್ಷತ್ರ ಬರೆದ ಎಳನೀರಗಂಜಿ ಕವಿತೆ
  ಎನ್.ಸಿ ಮಹೇಶ್ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಒರಿಯಾ ಕವಿತೆಗಳು
  ಸಂದೀಪ್ ಫಡ್ಕೆ ಬರೆದ ದಿನದ ಕವಿತೆ
  ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ: ವೈಶಾಲಿ ಹೆಗಡೆ ಬರೆದ ಕತೆ ‘ಅಕ್ಕೋರು’
  ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಬರೆದ ರೈಲು ಪದ್ಯಗಳು
  ವಾಸುದೇವ ನಾಡಿಗ್ ಬರೆದ ದಿನದ ಕವಿತೆ
  ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿವ್ಸ:ತಿರುಮಲೇಶರ ಕವಿತೆ
  ಎನ್.ಸಿ. ಮಹೇಶ್ ಬರೆದ ಕಥೆ ‘ಬೇರಿಗೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಸಿ’
  ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಬರೆದ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಕವಿತೆಗಳು