ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಡಮಂಗಲ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ನೀನಾಸಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರ್ಥರ್ ಮಿಲ್ಲರ್‌ನ “ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್‌ಮನ್” ನಾಟಕ

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್‌