ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ.....

 • ಬಜ್ಜಿ-ಬೋಂಡ ತಿನ್ನುವಾಸೆ (0%, 0 Votes)
 • ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಮಳೆ ನೋಡುವಾಸೆ (25%, 1 Votes)
 • ಊರು ತಿರುಗುವಾಸೆ (75%, 3 Votes)
 • ಅಂತೂ ಮಳೆ ಶುರುವಾದದ್ದು....

  • ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ-ಫಲಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ.... (7%, 1 Votes)
  • ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕರುಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ.... (93%, 14 Votes)
  • ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ...

   • ನನಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು (24%, 5 Votes)
   • ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರಲಿ (76%, 16 Votes)
   • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಆಸೆ

    • ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು (3%, 3 Votes)
    • ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು (7%, 6 Votes)
    • ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕು (35%, 32 Votes)
    • ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು (55%, 51 Votes)
    • ನನಗೆ....

     • ಈ ಜಗತ್ತೇ ಕಷ್ಟ (4%, 1 Votes)
     • ಪಟ್ಟಣ ಇಷ್ಟ, ಹಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟ (11%, 3 Votes)
     • ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲು ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಇಷ್ಟ (33%, 9 Votes)
     • ಹಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ, ಪಟ್ಟಣ ಕಷ್ಟ (52%, 14 Votes)