ಶುಭಕೃತ್ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ

 • ಯುದ್ಧಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿ (28%, 7 Votes)
 • ಕೋಮುವಾದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿ (32%, 8 Votes)
 • ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ (40%, 10 Votes)
 • ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ

  • ರಷ್ಯಾದ ಪರ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು (0%, 0 Votes)
  • ಉಕ್ರೇನ್ ಪರ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು (20%, 18 Votes)
  • ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು (80%, 74 Votes)
  • ಹಿಜಾಬ್ ಎನ್ನುವುದು

   • ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತ (14%, 16 Votes)
   • ಸ್ತ್ರೀಯ ದಾಸ್ಯದ ಸಂಕೇತ (38%, 44 Votes)
   • ಕೋಮುವಾದಿ ಆಟಗಳ ಸಂಕೇತ (48%, 55 Votes)
   • ಕಥೆಯನ್ನು...