ನಾನು

 • ಎಡ (19%, 8 Votes)
 • ಎ ಬ ಡ (21%, 9 Votes)
 • ಬಲ (28%, 12 Votes)
 • ನಡು (32%, 14 Votes)
 • ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೆಂದರೆ

  • ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ (11%, 4 Votes)
  • ನಾನು ನಂಬುವ ದೇವರು (37%, 13 Votes)
  • ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ (52%, 18 Votes)
  • ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ..

   • ರಷ್ಯಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು (18%, 3 Votes)
   • ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರಬಹುದು (24%, 4 Votes)
   • ಅಮೇರಿಕಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು (58%, 10 Votes)
   • ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ; ಅಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ