ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

 • ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಚಿಂತೆ (21%, 3 Votes)
 • ನನಗೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಯವರ ಚಿಂತೆ (36%, 5 Votes)
 • ನನಗೆ ಮನೆಯವರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇಶದ ಚಿಂತೆ (43%, 6 Votes)
 • ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ...

  • ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಚಿಂತೆ (0%, 0 Votes)
  • ನನಗೆ ಮನೆಯವರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇಶದ ಚಿಂತೆ (0%, 0 Votes)
  • ನನಗೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಯವರ ಚಿಂತೆ (100%, 0 Votes)
  • ಕೋವಿಡ್ ಭಯದ ನಡುವೆ

   • ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ (11%, 3 Votes)
   • ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ (37%, 10 Votes)
   • ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ (52%, 14 Votes)
   • ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಆಶೆ

    • ಸಿಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ (0%, 0 Votes)
    • ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ (7%, 3 Votes)
    • ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಆದರೆ ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ (13%, 6 Votes)
    • ಕೋವಿಡ್ಡೂ ಬೇಡ ಸಿಡಿಯೂ ಬೇಡ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ (80%, 36 Votes)
    • ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಬರಹಗಳು

     • ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. (11%, 76 Votes)
     • ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿಬಿಟ್ಟವು. (28%, 189 Votes)
     • ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.ಓದೋ ಥರ ಇವೆ. (61%, 421 Votes)