ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ?

 • ಸಂಗೀತ (7%, 1 Votes)
 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮ (7%, 1 Votes)
 • ಪುಸ್ತಕಗಳು (86%, 12 Votes)
 • ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ

  • ಈಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ (18%, 6 Votes)
  • ನಾನು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದೆ (35%, 12 Votes)
  • ನಾನು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದೆ (47%, 16 Votes)
  • ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

   • ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಚಿಂತೆ (21%, 3 Votes)
   • ನನಗೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಯವರ ಚಿಂತೆ (36%, 5 Votes)
   • ನನಗೆ ಮನೆಯವರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇಶದ ಚಿಂತೆ (43%, 6 Votes)
   • ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ...

    • ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಚಿಂತೆ (0%, 0 Votes)
    • ನನಗೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಯವರ ಚಿಂತೆ (0%, 0 Votes)
    • ನನಗೆ ಮನೆಯವರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇಶದ ಚಿಂತೆ (100%, 0 Votes)
    • ಕೋವಿಡ್ ಭಯದ ನಡುವೆ

     • ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ (11%, 3 Votes)
     • ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ (37%, 10 Votes)
     • ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ (52%, 14 Votes)