ಅನ್‌ಲಾಕ್ ನಿಂದ‌...

 • ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು (27%, 6 Votes)
 • ಕೋರೋನ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು (32%, 7 Votes)
 • ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು (41%, 9 Votes)
 • ಮಳೆಗಾಲವೆಂದರೆ

  • ಬರೀ ಕಿರಿಕಿರಿ (0%, 0 Votes)
  • ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ (44%, 11 Votes)
  • ಮಳೆಯೋ ಬಿಸಿಲೋ, ಓದು ನಿರಂತರ (56%, 14 Votes)
  • ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು

   • ಪತ್ರಕರ್ತರಾದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ (15%, 2 Votes)
   • ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಬಾರದು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಬಾರದು (23%, 3 Votes)
   • ಸಾಹಿತಿಯಾದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ (62%, 8 Votes)
   • ಪರಿಸರ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ...

    • ಗಿಡ-ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು (21%, 7 Votes)
    • ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು (21%, 7 Votes)
    • ಪರಿಸರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ತೂರಿಸಬಾರದು (58%, 19 Votes)
    • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ಸತ್ತೆ?

     • ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ (9%, 6 Votes)
     • ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಒಂದೇ (43%, 29 Votes)
     • ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ (48%, 33 Votes)