ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ

 • ಬರಹಗಳ ಸುಗ್ಗಿ (29%, 4 Votes)
 • ಮಾತಿನದ್ದೇ ಪ್ರವಾಹ (71%, 10 Votes)
 • ಆಷಾಢ ಬಂತೆಂದರೆ

  • ರೋಗ ಭೀತಿ (4%, 1 Votes)
  • ಹಬ್ಬಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ (14%, 4 Votes)
  • ಮಳೆ ಪ್ರೀತಿ (82%, 23 Votes)
  • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ

   • ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಕಾಲ (18%, 6 Votes)
   • ಕಾವ್ಯದ ಕಾಲ (29%, 10 Votes)
   • ಕಥೆಗಳ ಕಾಲ (53%, 18 Votes)
   • ಈ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ

    • ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು (0%, 0 Votes)
    • ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು (50%, 1 Votes)
    • ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿಬೇಕು (50%, 1 Votes)
    • ಅನ್‌ಲಾಕ್ ನಿಂದ‌...

     • ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು (27%, 6 Votes)
     • ಕೋರೋನ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು (32%, 7 Votes)
     • ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು (41%, 9 Votes)