ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೆಂದರೆ

 • ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ (11%, 4 Votes)
 • ನಾನು ನಂಬುವ ದೇವರು (37%, 13 Votes)
 • ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ (52%, 18 Votes)
 • ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ..

  • ರಷ್ಯಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು (18%, 3 Votes)
  • ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರಬಹುದು (24%, 4 Votes)
  • ಅಮೇರಿಕಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು (58%, 10 Votes)
  • ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ; ಅಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

   • ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪಾ (40%, 17 Votes)
   • ಹೌದೌದು (60%, 25 Votes)
   • ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

    • ಕನ್ನಡದ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳು ಹೊರಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತಿವೆ (36%, 4 Votes)
    • ಹೊರಭಾಷೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತಿವೆ (64%, 7 Votes)
    • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದಲು

     • ಅನುವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ (29%, 4 Votes)
     • ಮೂಲ ಕೃತಿಗಳೇ ಉತ್ತಮ (71%, 10 Votes)