ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ

 • ರಷ್ಯಾದ ಪರ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು (0%, 0 Votes)
 • ಉಕ್ರೇನ್ ಪರ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು (20%, 18 Votes)
 • ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು (80%, 74 Votes)
 • ಹಿಜಾಬ್ ಎನ್ನುವುದು

  • ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತ (14%, 16 Votes)
  • ಸ್ತ್ರೀಯ ದಾಸ್ಯದ ಸಂಕೇತ (38%, 44 Votes)
  • ಕೋಮುವಾದಿ ಆಟಗಳ ಸಂಕೇತ (48%, 55 Votes)
  • ಕಥೆಯನ್ನು...

   • ನೋಡುವುದು ಚಂದ (6%, 3 Votes)
   • ಕೇಳುವುದು ಚಂದ (12%, 6 Votes)
   • ಓದುವುದು ಚಂದ (82%, 42 Votes)
   • ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ