ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯ ಹೊಸ ನೋಟ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ.

 • ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ (5%, 5 Votes)
 • ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. (95%, 101 Votes)
 • ನಾನು ಮತ್ತು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

  • ನಾನು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (33%, 31 Votes)
  • ನಾನು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯನ್ನು ಓದಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (67%, 63 Votes)
  • ನಾನು ಈ ಪಂಥೀಯ!

   • ನಾನು ಬಲಪಂಥೀಯ (27%, 17 Votes)
   • ನಾನು ಎಡಪಂಥೀಯ (27%, 17 Votes)
   • ನಾನು ನಡುಪಂಥೀಯ (46%, 28 Votes)
   • ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಹಳೆಯ ಬರಹಗಳು

    • ಬೋರು ಹೊಡೆಸುತ್ತಿವೆ. (9%, 4 Votes)
    • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. (91%, 39 Votes)
    • ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವುದು

     • ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ತರಿಸಿದೆ, (1%, 3 Votes)
     • ನನಗೆ ಏನೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, (4%, 10 Votes)
     • ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ, (8%, 19 Votes)
     • ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, (87%, 192 Votes)