ಪಶುವೈದ್ಯ ಬರೆದ ಮನುಷ್ಯ ಚಿತ್ರ: ಈರಣ್ಣನ ಮನೆ ರೇಡು ಪ್ರಕರಣ

ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿ ನಾನು, ನಾಯಬ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಗಿರ್ದಾವರ್ ಗುಪ್ತ ಸಮಾಲೊಚನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಗುಂಡೇರಾವ್-“ಪಾಪಿ ಪರದೇಸಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ನುಂಗೊ ಚಂಡಾಲನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದ್ರಾಬೆಯ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನಾಗಿರೋ ಮುಠ್ಠಾಳರು.

Read More