ಪೂರ್ಣಸುಂದರಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಕಮಲಾದಾಸ್ ಕವಿತೆ.

“ವಿಚಿತ್ರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಪರಿಚಿತರು ಕಿಟಕಿಗಳ ಪರದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸರಿಸಿ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಳ ತೂರಿಸಿ ಇಣುಕಿದಾಗ ನಸುಗತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣದೆ ಬೇರೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗಿ ಎದುರಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಗೋಡೆ ಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥೆಯಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ” ಪೂರ್ಣಸುಂದರಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಬರೆದ ಕವಿತೆ

Read More