ಮಂದಿರ-ಮಸೀದಿ : ಶರಣರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಂ‘ದೇಶ’

ಐಕ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಭಾರತ ದೇಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನತನ ತೋರುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಯೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಪರ-ವಿರೋಧ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ.

Read More