ಶಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ತೆಗೆದ ದಿನದ ಚಿತ್ರ.

ಶಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೆ. ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರು. ನೀವೂ ತೆಗೆದ ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು  ನಮಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಕೂಡಾ.
ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: ks.kendasampige@gmail.com

Read More