ದಿನದ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಚಿಗರಿಗಂಗಳ ಚೆಲುವಿ’…

ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅವರ ‘ಚಿಗರಿಗಂಗಳ ಚೆಲುವಿ’ ಕವಿತೆ ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ. ಈ ಕವಿತೆಯ ಕುರಿತ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಸಹೃದಯಿ ಸುನಾಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Read More