ಹೆಣ್ಣುಕೋಳಿಯ ವೃದ್ದಾಪ್ಯದ ದಿನಗಳು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅಂಕಣ

ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯವೊಂದು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬೈಯ್ಯಬೇಡಿ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕವಿ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೀರಿ.

Read More