ಕವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕಂಡ ಮಲೆದೇಗುಲದ ಸೊಗಸು

ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೀರಿಹೋದ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ಕವಿತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Read More