ನೀನಾಸಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ‘ಅತ್ತ ದರಿ ಇತ್ತ ಪುಲಿ’ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೀಕರಣ.
ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್