‘ಕಲೆಯ ತೇಲಾಟ ಮತ್ತು ದಿನದಿನದ ಧೀ: ಒಂದರ್ಜೆಂಟು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ’  ನಾಟಕಕಾರ ರಘುನಂದನ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ.

ಕೃಪೆ:ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್