ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚರಾರ್ ಎ ಶರೀಫ್ ಬಳಿ ಕಥೆಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ತೆಗೆದ  ಚಿತ್ರ. ನೀವೂ ತೆಗೆದ ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು  ನಮಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಕೂಡಾ.

ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: ks.kendasampige@gmail.com