ಕುವೆಂಪು ರವರ “ಸೋಮನಾಥಪುರ ದೇವಾಲಯ” ಕವಿತೆಯ ಚಿತ್ರರೂಪಕ. ನಿರ್ದೇಶನ: ಮೌನೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್