ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ‘ನೀವಲ್ಲವೇ’ ಕವಿತೆಯ ದೃಶ್ಯರೂಪಕ. ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್.

ಕೃಪೆ:ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್