ಮೌನೇಶ್‌ ಬಡಿಗೇರರಿಂದ ಗಿರೀಶ್‌ ಕಾರ್ನಾಡರ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನಾಟಕದ ಆಯ್ದ ಭಾಗದ ಓದು.

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ