ನಿರ್ದೇಶನ ಜಗದೀಶ್ ಜಾಲ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ “ಶಿವರಾತ್ರಿ” ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.

ಕೃಪೆ:ಜಗದೀಶ್ ಜಾಲ