ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಭೆ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ: ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

ವಿಡಿಯೋ ಕೃಪೆ: ಯಕ್ಷರಂಗ ಕಟೀಲು ಸಿತ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್