ಡಾ. ಸಚಿನ್ ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರೂ ಕೂಡಾ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟದ ಹವ್ಯಾಸ. ನೀವೂ ತೆಗೆದ ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು  ನಮಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಕೂಡಾ.

ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: ks.kendasampige@gmail.com