ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ದೊಂದಿ ಬೆಳಕು ಯಕ್ಷಗಾನ-ಕುಂಭಕರ್ಣ ಕಾಳಗ

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್‌