ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕುರಿತು ಡಾ. ನರಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ