ಈ ದಿನದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದವರು ನಾಗರಾಜ ವೈದ್ಯ. ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಹೆಗ್ಗಾರದವರಾದ ನಾಗರಾಜ ವೈದ್ಯ ಅವರು ಬರಹಗಾರರು. ತಿರುಗಾಟ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅವರಿಗಿಷ್ಟ. ನೀವೂ ತೆಗೆದ ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಕೂಡಾ.
ಫೋಟೋ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: ks.kendasampige@gmail.com