ಈ ದಿನದ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದವರು ಮಾಧವ ಜೋಯಿಸ್. ಮಾಧವ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನೆರಳು ಬೆಳಕುಗಳ ಜೊತೆ ಆಡಬಯಸುವ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ನೀವೂ ತೆಗೆದ ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು  ನಮಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಕೂಡಾ.

ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: ks.kendasampige@gmail.com