ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ್ ಎಡಮಂಗಲ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ರಚಿತ ನಾಟಕ “ಮುಕ್ತಧಾರಾ”

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್