ಗಿರೀಶ್‌ ಕಾರ್ನಾಡರ “ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿ” ನಾಟಕದ ಕುರಿತು ಅವರದ್ದೇ ಮಾತುಗಳು

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ