‘ಪರ್ದಾ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಗಾಮಿ’ : ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ

ಇಕ್ಬಾಲುನ್ನೀಸಾ ಹುಸೇನ್ ಅವರ Purdah and Polygomy: Life In An Indian Muslim Household ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕಥೆಗಾರ ದಾದಾಪೀರ್ ಜೈಮನ್ ಅವರು “ಪರ್ದಾ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಗಾಮಿ” ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಜೀವನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

Read More