ಇಷಿತಾ ಗಂಗೂಲಿಯವರ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಓದು…

“ಇಷಿತಾ ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನುಸಾರ ಶಕುಂತಲೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಇಂದಿನ ಸಂವೇದನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಹುದಾದರೆ ನಾನ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿನ ಶಕುಂತಲೆಯ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಾರದು ಅನಿಸಿತು. ‘ಅಂದಿನ ಶಕುಂತಲೆಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ಮೈಮರೆವು ಹಾಗೂ ದೂರ್ವಾಸರ ಶಾಪ ಕಾರಣ. ದುಷ್ಯಂತ ನೆಪ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ… ಆ ಶಾಕುಂತಲೆಯ ಬದುಕು…”

Read More