ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗಣೇಶ: ನಾಗಶ್ರೀ ಬರಹ

ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೆ ಕೆತ್ತನೆಗಳೂ ಇವೆ.

Read More