ಮಕ್ಕಳು ವೀ ಆರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂದಾಗ…: ವಿನತೆ ಶರ್ಮಾ ಅಂಕಣ

“ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ, ಆಯ್ಕೆಗೆ, ನಡೆನುಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದನಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಕಲಿಕಾ ವಸ್ತು, ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸಹಮತದಿಂದ ಆಚರಣೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ.”

Read More