ಅಮೃತಾಪುರದ ಅಮೃತೇಶ್ವರ: ಟಿ.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ್ ಬರೆಯುವ ದೇಗುಲಗಳ ಸರಣಿ

“ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಜನನ, ನಿದ್ರಿಸುವ ಕಂಸನನ್ನು ತನ್ನ ಕೂಗಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬಾರದೆಂದು ವಸುದೇವನು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾಳಿಂಗಮರ್ದನ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ, ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಧಾರಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಧೇನುಕ ಮತ್ತಿತರ ರಕ್ಕಸರ ಸಂಹಾರ ಮೊದಲಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥಾನಕಗಳೂ…”

Read More