ನೀನಾಸಂ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿತ ನಾಟಕ “ಅಗಲಿದ ಅಲಕೆ”. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ, ಬಿ. ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್