ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನ ಗುಡಿ

ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಗುಡಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರ ನೀಲಾಕಾಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದವರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿ. ಎನ್.

Read More