ಪ್ರೊ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಿರಚಿತ ‘ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ವೀರಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಯೋಗ

ಕೃಪೆ: ಝಂಕಾರ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಮಲೆನಾಡು