ನೀನಾಸಮ್ ನಾಟಕ ೨೦೧೫‌ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಏಸ್ಕೈಲಸ್‌ ನ ಒರೆಸ್ಟಿಯಾ ನಾಟಕ ತ್ರಿವಳಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಾಟಕ “ಒರೆಸ್ತಿಸ್ ಪುರಾಣ”
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಡಾ|| ವಿಜಯಾ ಗುತ್ತಲ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ ಆರ್‌ ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ ಸಂಗೀತ: ಎಂ ಪಿ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರ್ಗವ ಕೆ ಎನ್

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್