ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ. ಸಂದರ್ಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ.

 ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್