ಯಡ್ರಾಮನಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಭರಮಪ್ಪ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ ತಂಡದಿಂಡ ಶೂರ್ಪಣಕಿ ವಧೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಣ.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್