ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ(೨೦೧೯) ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಗಾರ ಟಿ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದವರಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಅನುಭವ-ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆ.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್