ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್‌ ವಾಚಿಸಿದ ಬೇಂದ್ರೆ ಕವಿತೆ “ಕನಸಿನೊಳಗೊಂದು ಕಣಸು”

ಕೃಪೆ: ಬೇಂದ್ರೆಪೀಡಿಯ