ಬಿ. ಸುರೇಶ್‌ ಅವರಿಂದ ಪಿ. ಲಂಕೇಶರ “ಡಿಸೋಜಾನ ‘ಊವಿನ’ ವೃತ್ತಿ” ಕತೆಯ ಓದು

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ