‘ಪುಟ್ಟ ವಿಧವೆ’-ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕವಿತೆಯ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ. ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರವಿಂದ್ ಕುಪ್ಳೀಕರ್

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್