ಚನ್ನಕೇಶವ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ನೀನಾಸಂ ತಂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗರ “ಬಹುಮುಖಿ” ನಾಟಕ

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್