ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಕವಿತೆ: ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅನುವಾದ

‘‘ಕಾಲಹೆಬ್ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೈಗಳನು ನಾ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದರೆ ಆಗಸದ ಮೋಡಗಳ ತುಣುಕುಗಳು ನನ್ನ ಕೈಬೆರಳುಗಳನು ಮರಗಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ”.
ದೇಶದ ಅಪ್ರಮಿತ ಕವಯಿತ್ರಿ ಕಮಲಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಮಲಯಾಳಂ ಕವಿತೆಯೊಂದನ್ನು ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Read More